Metoder

Metoder

At arbejde med brugercentreret innovation kræver en systematisk tilgang til det, der skal undersøges, og en bred vifte af forskellige metoder. MindLabs metoder er forankret i designtænkning, kvalitativ research og offentlig forretningsudvikling, og har til formål at bringe borgere og virksomheders virkelighed ind i udviklingen af nye offentlige løsninger.

For at få et nærmere indblik i MindLabs forskellige metoder, kan du gå ind på Innovationsguiden.

Innovationsguiden er skabt til alle offentligt ansatte med udviklingsansvar, og har til formål at ruste medarbejdere og ledere til at skabe nye idéer. På Innovationsguiden får du både en grundig beskrivelse af vores metoder og en beskrivelse af et udviklingsforløb fra start til slut.

Download MindLabs metodekort