12/09 2014

Hvordan åbner man den offentlige sektor?

MindLab indgår i det nye ambitiøse forskningsnetværk Opening governance som ledes af New York University’s GovLab. Netværket vil udforske digitale tilgange til offentlig problemløsning og blandt deltagerne er opfinderen af world wide web, MIT’s Sir Tim Berners-Lee.

12/09 2014

MindLabMorgen om Fejl

Med udgangspunkt i konkrete eksempler fra projekter sætter MindLab sammen med førende offentlige innovationsaktører fokus på, hvordan man skal fejle for at udvikle nye effektive velfærdsmodeller, og hvilken positiv betydning fejl kan have for radikal udvikling. Du møder bl.a. centerchef i COI Pia Gjellerup.

03/09 2014

MindLab støtter nyt lab

MindLab har designet og gennemført en to-dages workshop for the British Cabinet Office for at støtte deres arbejde på at starte et nyt politisk Lab. Målet var at arbejde på det organisatoriske design og at søsætte det første pilotprojekt om online politirapportering.

01/07 2014

Inspiration til servicedesign

Servicedesign sætter brugeren af en service i centrum. Hvis du ser på forløbet fra udbyder til slutbruger som en servicerejse, får du et præcist billede af, hvordan dit servicedesign skal se ud. Læs de vigtigste råd i MindLabs artikel på K-forum

23/06 2014

Guide til udviklingsprojekter

Mangler du metoder til et udviklingsprojekt? Første skridt er at stille de rigtige spørgsmål. Med et simpelt redskab kan I finde frem til kernen i projektet, og komme videre i processen. Innovationsguiden tilbyder værktøjer til alle trin i udviklingen af et projekt, så I nemmere kan omsætte jeres viden til brugbare idéer.

13/06 2014

MindLab på Folkemødet

MindLab holdt to arrangementer på Folkemødet på Bornholm. MindLabMorgen satte fokus på gode fejl. Hvordan vi fejler bedst muligt, og får indsigt i, hvordan fejl kan udnyttes til udvikling og fremgang. Sammen med eksperter og praktikere på området debatterede MindLab nye styringsformer i det offentlige. Se film og billederne og læs blog.

11/6 2014

MindLabMorgen: Hvordan fejler vi bedst muligt?

Med udgangspunkt i konkrete eksempler fra projekter sætter MindLab sammen med førende offentlige innovationsaktører fokus på, hvordan man skal fejle for at udvikle nye effektive velfærdsmodeller, og hvilken positiv betydning fejl kan have for radikal udvikling.

05/05 2014

Ph.d. Den offentlige innovations irrealitet

MindLabs Jesper Christiansens Ph.d. afhandling undersøger offentlig innovation i en dansk kontekst, som en måde at skabe bedre samfundsmæssige effekter og øge legitimiteten af offentlige forandringsinitiativer.
Læs resumé eller læs afhandlingen .

10/04 2014

Ph.d. forsvar i MindLab

MindLabs Jesper Christiansen forsvarer sin Ph.d.-afhandling ’The Irrealities of Public Innovation’ i MindLab d.10.4. kl.13. Afhandlingen giver et nyt perspektiv på forandringsprocesser i den offentlige sektor og undersøger de vidensmæssige og kreative dimensioner af offentlig innovationspraksis.

02/04 2014

MindLabMorgen: Kan man designe en service?

Øget krav om effektivisering og høj service har affødt et behov for at tænke alternativt, når offentlige ydelser skal udvikles. Hvordan sikrer man, at brugernes behov bliver imødekommet på rette tid og sted? Deltag i MindLabMorgen, og lær mere om Servicedesign. Invitation (ikke flere ledige pladser)

02/04 2014

MindLabMorgen: Kan man designe en service?

Øget krav om effektivisering og høj service har affødt et behov for at tænke alternativt, når offentlige ydelser skal udvikles. Nikolai Mendgaard gæstede MindLabMorgen se slides . Og MindLab fortalte om erfaringer se video.

19/02 2014

MindLabMorgen om Big Data

Hvordan kan man bruge Big Data til offentlig udvikling, og hvad sker der, når alt bliver data? Hvilke muligheder er der i at arbejde strategisk med viden, som i dag er gemt eller glemt? Timme Bisgaard Munk og Claus Dahl fra virksomheden 1:0 gæstede MindLabMorgen den 17. februar. Se slides fra præsentationen her.

05/02 2014

MindLab og UNDP

MindLab deltog i efteråret som oplægsholder i UNDPs Global Innovation meeting i Montenegro og i december i UNDPs Global Centre Singapore´s Consultation on co-design og Public Policy Services. MindLab har desuden bistået UNDP med at inspirere i Moldova med oplæg for bl.a. Premierminister Iurie Leancă og undervisning for moldoviske embedsmænd i brugerinddragelse og innovation. Se indslag fra moldovisk tv.

31/01 2014

Borgercentreret design skal udvikle den offentlige sektor

Hvordan kan offentligt ansatte bruge borgercentreret design? Og hvad opnår borgeren? Borgercentreret design handler om at lytte til borgerens behov, og derfra skabe nye initiativer i den offentlige sektor.

27/01 2014

David Halpern om nudging

Nudging handler om at ændre borgeres adfærd gennem offentlige initiativer. Kan det offentlige motivere og støtte borgere til at træffe bedre beslutninger ved at bruge viden om adfærd? David Halpern er leder af UKs Nudge Unit, som rådgiver David Cameron og bl.a. bruger adfærdsøkonomi til at skaffe flere arbejdsløse i job. Han besøgte MindLab 23. januar.

18/2 kl. 8:30-10:00 KBH (Er afholdt)
25/2 kl. 9:00-11:00 Odense (Er afholdt)

MindLabMorgen: Big Data i den offentlige sektor

Big Data bliver udråbt som the next big thing. Men hvordan kan man bruge Big Data til offentlig udvikling? Bliv klogere på, hvilke potentialer den eksplosive samling af data rummer, når MindLab og virksomheden 1:0 i fællesskab afholder MindLabMorgen. Du møder bl.a. ph.d i vidensdeling Timme Bisgaard Munk. Læs invitationen.

09/01 2014

Hvorfor har vi brug design i politiske beslutnings- processer?

For at løse samfundets komplekse problemer, har vi brug for kreative og innovative løsninger, og der kan design spille en vigtig rolle. Det første skridt er, at beslutningstagerne skal se potentialet i at invitere design ind i processerne.

18/12 2013

Hvordan ser fremtidens Europa ud?

Fremtidens europæiske offentlige sektor skal udvikles gennem designmetoder og samarbejde mellem medlemsstater, virksomheder og borgere. Anbefalingerne kommer fra EU’s ekspertgruppe for offentlig innovation, som MindLabs Christian Bason er leder af. Læs alle anbefalingerne.

09/12 2013

Fremtidens velfærdssamfund starter med en ny dialog med borgerne

Hvordan kan vi skabe bedre løsninger, der virker for borgerne, og samtidig bruge vores sparsomme offentlige ressourcer mere effektivt? MindLabs Christian Bason og Jesper Christiansen giver et bud på løsningen i Djøfbladet.

21/11 2013

Deltag i velfærdskonference

Deltag i Odense Kommunes konference om velfærdsforandringer ‘Ny virkelighed – Ny velfærd’ d.5. december i Odense Congress Center. Vi er også med gennem oplægget ‘Skab bedre og billigere velfærd igennem nye relationer’.

21/11 2013

Deltag i innovations-konkurrence

Bloomberg Philanthropies afholder innovations-konkurrence blandt alle storbyer i Europa. Formålet med konkurrencen er at generere idéer, som kan løse de store udfordringer, som storbyer i Europa står over for. Vinderen får 5 mio. euro. MindLabs Christian Bason er i bedømmelseskomitéen.

21/11 2013

Design kan bruges i forvaltninger

Hvordan kan design bruges i politik og forvaltninger til at skabe bedre ydelser og mere ejerskab? MindLabs designer Laura Winge interviewes af Norsk Form

29/10 2013

Designmetoder til offentligt ansatte

Hvordan kan designmetoder som brugerinvolvering, idégenerering, prototyper og eksperimenter bruges af offentligt ansatte? Læs bogen ‘Public and Collaborative’, og bliv klogere på emnet. Bogen er et samarbejde mellem en række anerkendte organisationer, og indledningen er skrevet af MindLabs Christian Bason.

14/10 2013

MindLabMorgen om sociale medier

Kan man samarbejde med borgere gennem sociale medier? Det satte MindLab og In2media spot på, da vi d.2 oktober afholdt MindLabMorgen. Peter Svarre, In2Media fokuserede på, hvordan sociale medier kan levere bedre ydelser til borgerne. Derefter fulgte tre case-præsentationer. Se slides fra Peter Svarre, Gentofte Kommune, Rigspolitiet og eVejledning. Se også en infographics over en spørgeskema-undersøgelse om mulighederne ved det offentliges brug af sociale medier, som blev foretaget på dagen.

11/10 2013

How Public design? 2013: Hvordan kan design drive offentlig innovation?

Find videoer, billeder, power points og pixi fra seminaret ‘How Public Design?’ som d. 2. og 3. september satte spot på, hvordan designmetoder kan skabe forandring i det offentlige.

02/10 2013

Video: Kan man nytænke EU?

Se Christian Basons indlæg i Europa-Kommissionens telt på Folkemødet på Bornholm i juni, hvor han deler erfaringer med nytænkning af et ministerrådsmøde, og fortæller om arbejdet med at skabe øget offentlig innovation i EU.

30/09 2013

Udgivelse: How Public Design? 2013

Læs forskellige bud på, hvordan offentlige udfordringer kan løses gennem designmetoder, og bliv gennem pixien klogere på den viden, der blev genereret den 2.-3. september, da vi for anden gang afholdt seminaret ‘How Public Design?’

13/06 2013

Problemløsning med designattitude

Offentlige chefers attitude – overfor problemer – kan være afgørende for, om der finder innovation sted på arbejdspladsen. Christian Bason peger på fire forskellige tilgange til problemløsning, der fremmer de innovative løsninger. Læs indlægget på lederweb.

07/03 2013

Udgivelse: Samproduktion

Hvordan sikrer vi, at den offentlige sektors indsatser spiller optimalt sammen med alle de aktører, som kan bidrage til at løse vores udfordringer? Kan unge førstegangs-kriminelle fx dømmes af tidligere straffede unge? At se på borgernes ressourcer og designe velfærd med dem snarere end til dem – kalder vi samproduktion. Læs cases og nyttige arbejdsprincipper om emnet i denne pixi.

22/02 2013

Blog: Social innovation gennem design

Design er ved at blive en udbredt disciplin til at drive social innovation, skriver Bason. Læs bloggen, som er udgivet på den studenterdrevne organisation om social innovation ‘DANSIC’. Den 7. marts afholder DANSIC sin årlige konference. Læs mere

28/11 2012

MindLabMorgen med Charles Leadbeater

Hvis du missede Charles Leadbeaters interessante oplæg om skalering og systemisk innovation, kan du se eller gense det her.

09/10 2012

‘MindLab Reflections’ om innovativ politikudvikling

MindLabs seneste forskningsudgivelse er ikke kun et produkt af dybdegående research med fokus på offentlig innovation. Det er også et produkt af en åben dialog med offentlige beslutningstagere, forskere, praktikere og andre, der er involveret i at gentænke offentlig styring og udvikling. Denne film er et kort uddrag af denne dialog.

23/8 2012 kl. 8.30

Hvordan leder man design i det offentlige?

Marco Steinberg fra Helsinki Design Lab lagde vejen forbi MindLab. Han fortalte under overskriften “Stewardship: Guiding the design process”, hvorfor design er en effektiv tilgang til problemløsning i den offentlige sektor.

22/11 2011

Seminar om at lytte

Næste arrangement i MindLabs seminarrække om centrale temaer i regeringsgrundlaget er om “at lytte”. Kriminalforsorgen kommer med et konkret bud på, hvordan man bevidst kan arbejdet med at inddrage alle aktørerene aktivt i udviklingsproces-sen, og Mindlab fortæller om metoder til ikke kun at lytte efter løsninger, men også problemer. Se slide fra Kriminalforsorgen og MindLab. Læs opsamling

17/11 2011

Ledelsesinnovation. Christian Bason har holdt oplæg i Moderniserings- styrelsen.

I staten er vi udsat for det, som Christian Bason kalder den ”perfekte storm”. Vores arbejde bærer præg af udfordringer og stigende pres om at levere mere effektivitet og kvalitet for mindre ressourcer. Læs opsamling fra oplægget.

Læs mere