Ny tilgang til reformunderstøttelse

Ny tilgang til reformunderstøttelse

Intentionen med reformen for førtidspension og fleksjob er at forbedre beskæftigelsesindsatsen overfor udsatte borgere. Målet er at reducere antallet af især unge på førtidspension med en mere helhedsorienteret og tværfaglig indsats. Beskæftigelsesministeriet satte sammen med MindLab gang i et projekt for at få viden om reformens betydning og konsekvenser for borgere og kommuner på et tidligt stadie i implementeringsprocessen.

Hvordan styrker man nytænkning i EU’s offentlige sektor?

Hvordan styrker man nytænkning i EU’s offentlige sektor?

Innovation i den offentlige sektor er afgørende i en tid, hvor den europæiske økonomi fortsat er skrøbelig og de offentlige finanser er under pres. Derfor foreslår et ekspertudvalg, nedsat af EU-Kommissionen og ledet af MindLabs Christian Bason, at investere et milliardbeløb i at øge innovationskraften i Europa. Det skal blandt andet ske via massive satsninger på videreuddannelse af offentlige ledere, nye netværk til offentlig problemløsning og ambitiøse digitale tiltag.

Ny Nordisk Skole – forandring nedefra

Ny Nordisk Skole – forandring nedefra

Ny Nordisk Skole udfordrer den vante forestilling om, at forandring først og fremmest kommer fra oven. Lovforslag og rammer spiller en væsentlig rolle, men forandring og forbedring begynder først når den enkelte pædagog, lærer eller leder fører forandring ud i livet sammen med børnene og deres forældre. Undervisningsministeriet bad derfor MindLab om at undersøge, hvordan der skabes et bedst muligt samspil mellem Ny Nordisk Skole og de rammer og udviklingsspor, som bliver udstukket af de enkelte kommuner.

Dialogskabende materiale hjælper vækstteam fødevarers anbefalinger på vej

Dialogskabende materiale hjælper vækstteam fødevarers anbefalinger på vej

Regeringen har udpeget fødevareindustrien til at skulle udgøre en væsentlig del af Danmarks fremtidige vækst. Fødevareindustrien er imidlertid en meget reguleret branche, hvilket giver virksomhederne en række konkurrence-mæssige udfordringer i forhold til at skabe vækst. Regeringen har derfor nedsat et vækstteam, der skal komme med anbefalinger til, hvordan fødevarevirksomhedernes vækst kan understøttes. MindLab bidrog til at gøre vækstteamets dialog konkret.

Tværministeriel vejledning af nystartede restaurations-virksomheder

Tværministeriel vejledning af nystartede restaurations-virksomheder

Nystartede virksomheder undgår mange problemer, hvis de fra starten får et overblik over de love og regler de skal overholde. MindLab, Fødevarestyrelsen, Arbejdstilsynet og SKAT har derfor udarbejdet et koncept for, hvordan Fødevarestyrelsen kan udvide sine kontrolbesøg i nystartede restaurationer, så virksomheden bliver klogere på skat og arbejdsmiljø.

Langsigtet forandring gennem strategisk partnerskab

Langsigtet forandring gennem strategisk partnerskab

Grundlæggende strategisk skifte i en organisation sker ikke gennem et enkelt projekt, men snarere gennem en række aktiviteter. Arbejdsskadestyrelsen ønsker, at flere arbejdsskadede fortsat har et arbejde efter deres skade. Det kræver en holdningsændring hos en lang række aktører. MindLab og ASK indgik et strategisk partnerskab.

Nyt branchekodesite høster gevinster både hos myndigheder og virksomheder

Nyt branchekodesite høster gevinster både hos myndigheder og virksomheder

Branchekoden er blot en lille del af virksomhedernes registrering men alligevel en hyppig kilde til statistiske fejl, pres på de offentlige telefonsluser, og fejlplacerede kontrolbesøg hos virksomhederne. Erhvervsstyrelsen tog initiativ til et projekt om branchekoder. En ny løsning skal nu effektivisere myndighedernes arbejdsgange og samtidig styrke servicen over for virksomhederne.

Sammenhængende patientoplevelse på Rigshospitalet

Sammenhængende patientoplevelse på Rigshospitalet

MindLab hjalp hjertemedicinsk klinik på rigshospitalet med at få nye ideer til, hvordan man kan optimere oplevelsen af at være patient på afdelingen.

Tværgående gymnasiefag styrket gennem elevinddragelse

Tværgående gymnasiefag styrket gennem elevinddragelse

Gymnasiefaget Almen Studieforberedelse, der til daglig kaldes AT, har vakt vanskeligheder for både lærere og elever. MindLab hjalp Stenhus Gymnasium med at få ideer til, hvordan man kan styrke lærersamarbejdet omkring faget, og samtidig gøre elevoplevelsen af faget mere meningsfuld.

Digitale mentorordninger skal hjælpe ledige nærmere et job

Digitale mentorordninger skal hjælpe ledige nærmere et job

Det er rart at have nogen der kan hjælpe, når man har været arbejdsløs i noget tid og der ingen udsigt er til at få et job. I en foranalyse hjalp MindLab Arbejdsmarkedsstyrelsen med at undersøge om nettet kan bruges som platform for digitale mentorordninger mellem arbejdsløse og mentorer.

Nytænkning af formatet for EU- ministerrådsmøde

Nytænkning af formatet for EU- ministerrådsmøde

Da det danske EU formandskab var vært for et uformelt rådsmøde blev formatet ganske anderledes end et traditionelt EU-møde. Erhvervs- og Vækstministeriet har med bidrag fra MindLab gentænkt formatet. Ved hjælp af design, brugerinddragelse og visualisering af tal blev de abstrakte drøftelser om EU reguleringer konkrete, synlige og nærværende.

Indflagning af skibe til Danmark

Indflagning af skibe til Danmark

Danmark har et erklæret mål om at tiltrække flere skibe til Dansk Internationalt Skibsregister (DIS). Derfor ville Søfartsstyrelsen gerne blive klogere på, hvordan et svensk rederi havde oplevet flytningen af sine skibe fra det svenske skibsregister til det danske.

Visuelle værktøjer hjælper dialog

Visuelle værktøjer hjælper dialog

Mange små- og mellem-store virksomheder over-holder ikke skattelovgiv-ningen, men fejlene skyldes ofte ikke ond vilje. MindLab og SKAT har samarbejdet med studerende fra Danmarks Designskole, som har udviklet værktøjer, som kan gøre dialogen mellem virksomhederne og SKAT bedre.

Innovation på indkøbslisten

Innovation på indkøbslisten

Brug af nye udbudsformer i kommuner og regioner kan give bedre offentlig service og hjælpe mindre virksomheder på vej. MindLab hjalp Erhvervs- og Byggestyrelsen med at forstå kommuner og regioners valg og fravalg i indkøbssituationen.

Væk med bøvlet, et bedre møde med den offentlige forvaltning

Væk med bøvlet, et bedre møde med den offentlige forvaltning

Regeringens ”væk med bøvlet-plan” har sat afbureaukratisering for borgerne på dagsordenen. Tre studier med unge borgere kommer med løsninger, der forbedrer borgernes samlede oplevelse af det offentlige.

Væk med bøvlet for unge arbejds- skadede

Væk med bøvlet for unge arbejds- skadede

Arbejdsskadestyrelsen ønsker at blive klogere på, hvor der opstår bøvl for de unge arbejdsskadede i dag og søger hjælp til initiativer, som kan gøre sagsforløbet mere gnidningsfrit for de unge. MindLab hjalp Arbejdsskadestyrelsen med at forstå de unges sagsforløb og kom med nye ideer til området.

Borgerportræt, arbejdsskadet

Borgerportræt, arbejdsskadet

Lige da Jeanett havde fået genoptaget sin sag, brugte hun langt tid på at læse alle de breve, som hun fik. I dag er hun holdt op med at læse brevene grundigt for ud af de i alt 25 breve, som Jeanett har fået, har der kun været fire, som hun skulle besvare.

Væk med bøvlet for unge virksomheds- ejere

Væk med bøvlet for unge virksomheds- ejere

Over halvdelen af de danske virksomheder har ingen ansatte og antallet af enkeltmandsvirksomheder er i vækst. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ønskede i samarbejde med SKAT at finde ud af, hvordan det offentlige kan hjælpe denne gruppe bedst muligt.

Borgerportræt, virksomhedsejer

Borgerportræt, virksomhedsejer

William har aldrig været særligt optaget af at skulle være selvstændig, men da han fik et job til 25.000 kroner, besluttede han, at oprette en virksomhed. Den har til gengæld bragt en ny bekymring ind i hans liv.

Væk med bøvlet for unge skatteydere

Væk med bøvlet for unge skatteydere

Unge skatteborgere er født med en mus i hånden og ivrige brugere af tjeneste på nettet. Alligevel bruger de kun i meget begrænset omfang SKAT’s digitale løsninger. SKAT fik ideer til, hvordan de yngste skatteborgere kan blive digitalt selvhjulpne.

Borgerportræt, skatteyder

Borgerportræt, skatteyder

Borgerservice ligger et stykke fra Dennis lejlighed i Nykøbing Falster, men han tager alligevel derned, hver gang han er i tvivl om sine skattesager. Han kunne ikke finde på at rette sine skatteoplysninger på nettet.

Unges økonomiske forståelse

Unges økonomiske forståelse

Stadigt flere unge mangler en basal forståelse for økonomiske begreber. MindLab tegnede et billede af de unges valg og kom med ideer til, hvordan man kan styrke de unges viden om økonomi.

Arbejdsmiljø i hverdagen

Arbejdsmiljø i hverdagen

Arbejdstilsynet har svært ved at nå virksomhederne med deres vejledninger om arbejdsmiljø. MindLab tegnede et billede af arbejdsmiljøet i hverdagen gennem interviews og observation. Det gav nye idéer til området.

Netværk skal hjælpe flere vækst- iværksættere på vej

Netværk skal hjælpe flere vækst- iværksættere på vej

MindLab har besøgt en række af landets dygtigste iværksættere for at blive klogere på, hvordan initiativer skal skrues sammen, så flere potentielle vækstiværksættere kan blive hjulpet på vej.

Balloner sender klimastrategi for erhvervslivet til vejrs

Balloner sender klimastrategi for erhvervslivet til vejrs

Design og kunst fik embedsmænd til at samarbejde om en ny erhvervsklimastrategi på tværs af ministerierne.

Embedsmænd på byrdejagt

Embedsmænd på byrdejagt

MindLab har taget embedsmændene med på jagt efter irritationsbyrder i danske virksomheder. Nu bliver der mere energi til at drive virksomhed.

Irrationelle forbrugere med gode grunde

Irrationelle forbrugere med gode grunde

Hvorfor leder danskerne ikke efter det bedste tilbud, selvom der er så gode penge at spare? MindLab hjalp forbrugerstyrelsen med at forstå forbrugernes valg.

Meningsfuld kontrol og hjælpsom vejledning

Meningsfuld kontrol og hjælpsom vejledning

Hvis det offentliges kontrolindsats skal virke, skal den spille sammen med virksomhedernes hverdag. Derfor har MindLab talt med landmænd og butiksbestyrere for at høre om deres oplevelse af den nuværende håndhævelsesindsats.

Når små ting gør en stor forskel

Når små ting gør en stor forskel

Bedre indsigt i de arbejdsskadedes virkelighed skaber overskud i Arbejdsskadestyrelsens sagsforløb.

Da SKAT udskød mobil TastSelv

Da SKAT udskød mobil TastSelv

SKAT slap for at bruge udviklingstimer på at udarbejde en selvbetjeningsløsning, som borgerne reelt ikke var klar til.

Tankevækkende materiale skaber debat om ligestilling

Tankevækkende materiale skaber debat om ligestilling

MindLab udviklede nyt debatskabende materiale, da Beskæftigelsesministeriet ønskede at sætte fokus på ligestilling på det danske arbejdsmarked.

Sociale netværk holder på udenlandsk arbejdskraft

Sociale netværk holder på udenlandsk arbejdskraft

Danmark har fået sit første officielle nationale netværk for højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Det skal støtte de højtkvalificerede immigranter, som ellers alt for ofte flytter fra Danmark igen.

Oplevet retssikkerhed i mødet med SKAT

Oplevet retssikkerhed i mødet med SKAT

MindLab brugte kunstværker til at få borgerne til at sætte ord på deres oplevelse af retssikkerhed. Det gav ny viden hos SKAT.

Skærpet service skaber vækst i Syddanmark

Skærpet service skaber vækst i Syddanmark

Højere service, øget produktivitet og vækst blev nogle af resultaterne, da MindLab samarbejdede med Erhvervs- og Byggestyrelsen om at forbedre servicen i Væksthus Syddanmark.

Find case relateret til: