Brug MindLab

Brug MindLab

MindLab gennemfører projekter i samarbejde med vores ejerkreds: Erhvervs- og Vækstministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Undervisningsministeriet og Odense Kommune. MindLabs bestyrelse tager en gang om året stilling til, hvilke projekter MindLab skal arbejde med det kommende år.

Ud over længerevarende projekter, kan medarbejderne i ejerkredsen benytte MindLab som sparringspartner i egne projektforløb eller få hjælp til at tilrettelægge processer, der ligger inden for MindLabs erfaringsområde.

Derudover har MindLab en række arrangementer og initiativer, hvor vi inviterer mere bredt:

MindLabMorgen

Cirka en gang om måneden bliver en inspirerende oplægsholder inviteret til dialog om et givent emne. I 2013 har vi eksempelvis haft fokus på samproduktion med oplæg af Esben Danielsen fra Roskilde Festival. Få oplysninger om næste MindLabMorgen via forsiden af sitet eller gennem vores nyhedsbrev. Du kan også se videoerne fra vores tidligere MindLabMorgen-seminarer.

MindLab Nyt

Gennem vores nyhedsbrev kan du holde dig ajour med vores nyeste projekter, arrangementer og indlæg på MindBlog eller få inspiration om borgerinvolvering, design og innovation. Tilmeld dig, eller læs seneste udgave her.